NATUS – W203 URBAN OAK

Kích thước sản phẩm: 1207 x 123 x 12 mm